Соопштенија и новости

Соопштенија и контакт со медиуми

Ви благодариме што сакате да дознаете повеќе за нас. Со задоволство ќе споделиме информации за нашата компанија со вас. Подолу се соопштенијата за медиуми на групацијата ФЕНИКС што можете да ги преземете. За сите дополнителни информации во врска со компаниите на групацијата ФЕНИКС во Северна Македонија, Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора, контактирајте:

Данијела Симовић
Менаџер за комуникации
danijela.simović(at)phoenixpharma.rs

[Translate to PHOENIX Pharma MK-MK:] Mannheim: distribution center in pharmaceutical wholesale
Групацијата Феникс со солиден раст во деловната 2020/21 година

Групацијата Феникс во деловната 2020/21 година (31.01.2021), обележана со предизвици и пандемија на вирусот КОВИД-19, дополнително ја зацврсти својата…

Прочитај повеќе
[Translate to PHOENIX Pharma MK-MK:] PHOENIX group consolidates market position in third quarter
Групацијата ФЕНИКС ја консолидираше својата позиција на пазарот во третиот квартал
  • Growth in revenue and profit for the period
  • Successful refinancing measures on the capital market
  • Sustained positive outlook for fiscal year…
Прочитај повеќе
[Translate to PHOENIX Pharma MK-MK:] Enlargement of the Executive Board: Dr Roland Schütz joins the PHOENIX group as Chief Information Officer
Проширување на Извршниот одбор: Д-р Роланд Шуц се приклучува на групацијата Феникс како директор за ИТ и дигитализација

Групацијата ФЕНИКС ќе го прошири Извршниот одбор со вклучување на нова функција „ИТ и дигитализација“. Најголемата веледрогерија во Европа работи на…

Прочитај повеќе
Вчитај повеќе