Соопштенија и новости

Соопштенија и контакт со медиуми

Ви благодариме што сакате да дознаете повеќе за нас. Со задоволство ќе споделиме информации за нашата компанија со вас. Подолу се соопштенијата за медиуми на групацијата ФЕНИКС што можете да ги преземете. За сите дополнителни информации во врска со компаниите на групацијата ФЕНИКС во Северна Македонија, Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора, контактирајте:

Данијела Симовић
Менаџер за комуникации
danijela.simović(at)phoenixpharma.rs

[Translate to PHOENIX Pharma MK-MK:]
Групацијата ФЕНИКС ја консолидираше својата позиција на пазарот во третиот квартал
  • Growth in revenue and profit for the period
  • Successful refinancing measures on the capital market
  • Sustained positive outlook for fiscal year…
Прочитај повеќе
Вчитај повеќе