Соопштенија и новости

Соопштенија и контакт со медиуми

Ви благодариме што сакате да дознаете повеќе за нас. Со задоволство ќе споделиме информации за нашата компанија со вас. Подолу се соопштенијата за медиуми на групацијата ФЕНИКС што можете да ги преземете. За сите дополнителни информации во врска со компаниите на групацијата ФЕНИКС во Северна Македонија, Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора, контактирајте:

Данијела Симовић
Менаџер за комуникации
danijela.simović(at)phoenixpharma.rs

No news available.