Нашата групација

Како член на групацијата ФЕНИКС од 2010 година, обезбедуваме високо ниво на знаење, искуство и посветеност што ни овозможува безбедно и силно присуство на 4 локални пазари. На овој начин, на нашите партнери им гарантираме исто ниво и квалитет на процесите и пристапот до иновации на кој било пазар во Европа, во согласност со препознатливите стандарди на ФЕНИКС.

За нас
Corporate Mission statement

Изјава за корпоративна мисија

Одржлив раст за создавање вредност, посветени вработени и извонредни перформанси: Нашата корпоративна филозофија и нашите бизнис активности се засноваат на цврсти вредности. Тие се основа за секојдневно исполнување на нашата мисија.

Дознај повеќе
Quality and Compliance

Квалитет и усогласеност

Горди сме на нашата заложба за обезбедување квалитетни услуги на нашите клиенти, партнери и на нашите вработени.

Усогласеноста е клучен елемент на нашата корпоративна култура и произлегува од нашите основни корпоративни вредности.

Дознај повеќе