Посветени на нашите партнери во фармацевтската индустрија

Маркетинг и продажба

Успехот на нашиот деловен партнер е наша обврска.

Европа Лек Фарма нуди маркетинг и продажни услуги на фармацевтски компании и производители во согласност со нивните потреби на професионален, усогласен и компетентен начин.

Нашиот тим се состои од професионаци ориентирани кон резултати, кои имаат долгогодишно работно искуство и детално познавање на здравствениот систем во нашата земја.

Тимски ориентираниот пристап кон работењето, со интерно организирани тимови согласно потребата на аншите партнери докажа дека има простор пазарот да расте од година во година и овозможува брза реакција  на кој било предизвик во маркетингот, што претставува еден од клучните фактори за успех.

Горди сме на фактот што Европа Лек Фарма е препозната од нашите клиенти и надвореншни соработници и конкуренти како компанија која ги применува и прати политиките за антикорупција, усогласеност со трговските санкции и заштита на конкуренцијата.

Како искусена компанија која нуди услуги во областа на маркетинг, работиме по строго дефинирани и релевантни закони и регулативи кои важат во РСМ. Постојните стандарди и политики на групацијата PHOENIX се совршено усогласени со барањата и процедурите на нашите партнери.

 

Интегрираното решение за исполнување на очекувањата од 360 ° и воспоставената професионална врска со здравствените работници се клучните двигатели и причина зошто нашите партнери остануваат со нас со години.

 

Маркетинг услуги

Маркетинг стратегија и планирање

Маркетинг и истражување на пазарот

Маркетинг и управување со производи

Менаџмент на КОЛ (организација на округли маси, едукативни семинари, конференции)

Рекламна кампања

Дигитален маркетинг

Стратегија за унапредување

Продажба и активности на терен

Маркетинг стратегија и планирање

Менаџирање со клиенти

Управување со проекти

Стратегија за трговски маркетинг

Управување со асортиман и категории

Управување, предавање и следење и оптимизација на ефикасноста на продажбата

 

Управување на односите со клиентите е важна алатка која овозможува подобро менаџирање на интеракциите со здравствените работници, анализа на перформансот кон клиентите и анализа на постигнатите резултати на вработените, спроведување на дигитални кампањи и промоција преку on line настани (округли маси, вебинари, панели).