Посветени на пациентите

BETTY Аптеки

BETTY е наш бренд на партнерски аптеки присутни на пазарите во Северна Македонија, Босна и Херцеговина и Србија. Преку локалните партнерски аптеки, пристапот до успешно работење на независни аптеки никогаш не бил поблизок и подиректен.

Во сите три земји, програмата обезбедува повеќе маркетинг елементи кои во денешното динамично опкружување им овозможуваат на аптеките да се разликуваат, давајќи му визуелен идентитет на брендот што ја зголемува нивната видливост, а со помош на алатките за маркетинг им овозможува на аптеките да го подигнат квалитетот на нивните услуги и да обезбедат задоволство на крајниот корисник.

Визуелниот идентитет на аптеката ѝ овозможува да ја истакне својата уникатност во динамичното опкружување преку елементите на брендот и да биде препознаен како дел од него. Визуелните елементи вклучуваат осветлена реклама, осветлени полици во аптеката за препарати што се на препорака на месецот, држач за постер со постер на производи кои се на месечна препорака, а исто така како можност нудиме и уредување на излогот.

Секој месец аптеката добива месечно издание на списанието BETTY - првото списание од ваков вид во регионот, кое е наменето како бесплатна копија за крајниот корисник.

Во аптеките со ознака BETTY, секој месец се позиционираат 10 до 15 производи како препорака на месецот и постои можност овие производи да се рекламираат преку неколку канали: списание BETTY, постер што го добива аптеката, осветлена полица на која се прикажува едно парче од производот кој е на месечна препорака.

Социјалните мрежи, како неизбежен елемент за приближување на брендот до крајниот корисник и зголемување на видливоста во денешните сè повеќе актуелни медиуми, претставуваат сегмент во кој инвестираме и создаваме содржина што е актуелна, интересна и опфатена со разни теми кои ги следиме преку списанието BETTY.

Страницата BETTY, како канал преку кој пристапуваме до крајниот корисник, ги содржи сите тековни информации, широк спектар на интересни и корисни теми, како и список на сите BETTY аптеки, а посетата на страницата му овозможува на крајниот корисник да ја најде најблиската BETTY аптека.

Ние се трудиме да обезбедиме високо ниво на услуга во BETTY аптеките. Кога станува збор за здравјето, најважно е да верувате во стручноста на советите и помошта добиени од високо квалификуваниот персонал.

Ние исто така инвестираме во едукација на вработените во аптеките со ознаката BETTY, организираме комерцијални предавања преку интернет со цел подобро да се запознаат со производите и да понудат соодветен совет во секое време, така што придобивките за крајните корисници би биле поголеми.