Нашите брендови

ЕЛ Фарма

ЕЛ ФАРМА (Европа Лек Фарма) е член на групацијата ФЕНИКС од 2010 година, основана со цел да обезбеди дополнителни услуги во фармацевтскиот сектор.

Како давател на услуги низ целиот фармацевтски синџир на снабдување, од производители до пациенти, на нашите партнери им обезбедуваме поддршка за целиот регион на Централна и Источна Европа (ЦИЕ), почнувајќи од процесот на регистрација на лекови или медицински помагала, увоз и дистрибуција, лансирање, позиционирање и други активности во маркетингот. Ние им обезбедуваме на нашите партнери безбедност во целиот процес, благодарение на високите стандарди дефинирани со строгите процедури во областите на усогласеност и квалитет.

Нашиот тим е професионален и високо мотивиран да понуди услуги во согласност со индивидуалните потреби на нашите фармацевтски партнери. Ако ви треба доверлив партнер како поддршка за пристап до пазарот, медицинскиот сектор, регистрација на лекови и медицински производи или како поддршка за маркетинг и продажба, веруваме дека можеме да бидеме вашиот прв избор. Можеме да понудиме уште повеќе, ние можеме да бидеме единствен контакт за сите магацински услуги во царински склад, логистичка поддршка за клинички испитувања или дополнителни услуги во нашиот магацин.

Значителните промени што се случуваат на фармацевтскиот пазар во голема мера влијаат врз деловната активност на фармацевтските компании. Големиот број услуги што им ги обезбедуваме на нашите партнери овозможуваат поефикасен влез на пазарот и можност за подобрување на деловните параметри преку зголемена продажба, намалување на трошоците и оптимизација на бизнисот.

Организацијата на деловната активност во согласност со најновите светски трендови и барања за добра пракса, постојаното следење на побарувањата на пазарот, современите услови за работа и новите технолошки решенија, ни овозможуваат да бидеме препознаени на пазарот според специфичните услуги што ги нудиме.

ЕЛ ФАРМА Северна Македонија е дел од групацијата Западен Балкан, поврзана со нејзините подружници во Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, како и мрежата ФЕНИКС ЦИЕ, што им овозможува на нашите партнери пристап до пазарите низ целиот регион.

Ако нè гледате како ваш потенцијален партнер, погледнете ги нашите услуги преку оваа страница и контактирајте нè.