Нашата групација

За групацијата ФЕНИКС

Групацијата ФЕНИКС е водечка групација за трговија на големо со фармацевтски производи во Европа. Активна во 27 земји, групацијата обезбедува единствена географска покриеност низ Европа, давајќи витален придонес за сеопфатна здравствена услуга на здравствените системи во земјите во кои е присутна со повеќе од 39.000 вработени.

Со својата визија да биде најдобриот интегриран давател на здравствени услуги во Европа, групацијата ФЕНИКС активно учествува во целиот синџир на снабдување на фармацевтски производи, помеѓу производителите и пациентите. На дневна основа им обезбедуваме на аптеките, приватните лекари, болницте, фондовите за здравствено осигурување и пациентите низ цела Европа континуитет во снабдувањето и достапност на производите секогаш и секаде каде што е потребно.

Групацијата ФЕНИКС во бројки:

  • 161 дистрибутивни центри во 27 земји во Европа
  • лидер на пазарот во трговијата на големо со лекови во 13 европски земји
  • повеќе од 60 000 клиенти на големо низ цела Европа
  • oколу 2.700 сопствени аптеки во 15 земји во Европа
  • достапност на над 140.000 производи по земја
  • над 39.000 вработени

Повеќе за групацијата ФЕНИКС www.phoenixgroup.eu