Посветени на нашите партнери во фармацевтската индустрија

Здравствена дејност

Како подршка во здравствената дејност можеме да ви понудиме:

  • Обезбедување на стручни услуги со експерти од академските институции и фармацевтската индустрија во научни и медицински работи во различни терапевтски области.
  • Професионална соработка со здравствени работници и соработници, научници со експертиза во различни терапевтски области
  • Подршка во стратешкиот развој на вашите планови на нашиот фармацевтски пазар.
  • Управување со проекти на не-промотивни тактики, вклучително но и не ограничувајќи се на:

Медицински едукативни состаноци со или без акредитација

Медицински советодавни одбори

Менаџмент на КОЛ и останати медицински соработници

Креирање и реализирање на непромотивни материјали и настани

Поддршка во организација на медицински научни симпозиуми и конгреси

Организиран интерен систем за одобрување на целиот промотивен и не-промотивен материјал

Обука и менторство за вработените во Европа Лек Фарма.