Црна Гора

ФЕНИКС е присутен во Црна Гора од 2015 година. Преку нашите компании ФЕНИКС Фарма и Европа Лек Фарма (ЕЛ Фарма) нудиме широк спектар на дополнителни услуги за нашите партнери, а преку аптеката БЕНУ  највисок стандард на фармацевтска услуга. И не само тоа. Наша обврска, како лидер на пазарот, е да создадеме трендови и преку иновативен пристап да ги развиваме фармацевтските пазари на кои работиме и навремено и ефикасно да одговориме на растечките очекувања на пациентите и потрошувачите.