Северна Македонија

ФЕНИКС е присутен во Република Северна Македонија од 2009 година. Преку нашите компании ФЕНИКС Фарма, Европа Лек Фарма (ЕЛ Фарма) и нудиме широк спектар на дополнителни услуги за нашите партнери, а преку партнерската програма BETTY највисок стандард на фармацевтска услуга. И не само тоа. Наша обврска, како лидер на пазарот, е да создадеме трендови и преку иновативен пристап да ги развиваме фармацевтските пазари на кои работиме и навремено и ефикасно да одговориме на растечките очекувања на пациентите и потрошувачите.