Босна и Херцеговина

ФЕНИКС е присутен во Босна и Херцеговина од 2009 година. Преку нашите компании ФЕНИКС Фарма и Европа Лек Фарма (ЕЛ Фарма) нудиме широк спектар на дополнителни услуги за нашите партнери, а преку аптеката Експера и партнерската програма BETTY највисок стандард на фармацевтска услуга. И не само тоа. Наша обврска, како лидер на пазарот, е да создадеме трендови и преку иновативен пристап да ги развиваме фармацевтските пазари на кои работиме и навремено и ефикасно да одговориме на растечките очекувања на пациентите и потрошувачите.